Ställ ditt barn i kö

Ställ ditt barn i vår kö

Syskonförtur, geografisk närhet och anmälningsdatum (kötid) är urvalsgrunder för platsfördelningen

 
 
 
 
 
 
Smedslättsskolan
Ålstensskolan