Kontakt

Kontakta Oss

Har ni frågor eller funderingar? Ring eller maila oss!


 
 
 
 

Klagomålshantering och synpunkter


Klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.


Ett klagomål kan vara att någon vårdnadshavare är missnöjd med något hos oss på Fritidshemmet Villan. Det kan också vara att ni har synpunkter på något angående fritidshemmet och den utbildning som bedrivs. Vi vill gärna veta om ni har klagomål och synpunkter då det ger oss möjlighet att lösa uppkomna problem samt att utveckla verksamheten.


Vi på Fritidshemmet Villan tar de inkomna klagomålen och synpunkterna på allvar, alla klagomål utreds, följs upp, återkopplas och dokumenteras.


Klagomål och synpunkter kan nedtecknas på en förtryckt blankett som finns på hemsidan alternativt finns blanketten också fysiskt på fritidshemmet. Blanketten kan både mailas in till oss, fritidshemschefen är då mottagare eller överlämnas direkt till fritidshemschefen alternativt lämnas/skickas till vår fysiska adress. Om man vill går det också bra att lämna klagomål och synpunkter anonymt genom att inte fylla i kontaktuppgifterna på blanketten och lämna blanketten i vår brevlåda.

Inom fem arbetsdagar ska det återkopplas till dem som haft klagomål eller synpunkter på vår verksamhet.

Ibland kan man lösa mycket genom att prata med personalen och/eller chefen för fritidshemmet. är klagomålet av mer problematisk natur tar chefen för fritidshemmet klagomålet till huvudmannen som i sin tur går igenom klagomålet med berörda parter.

Ansvarig huvudman Jesper Holzer

Dataskyddsförordningen GDPR


GDPR

De personuppgifter som vi samlar in vid intresseanmälan för köplats för ert barn är; telefonnummer, mejladresser, bostadsadresser samt barnets födelseår. Vid eventuell överenskommelse om start för ert barn i vår verksamhet behöver vi vårdnadshavares personnummer samt barnets personnummer som ska delta i vår verksamhet.


Vi använder uppgifterna för att kunna skriva in ert barn i vår verksamhet. Det gör vi genom att delge Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad de personuppgifter som ni har gett oss. Era personuppgifter används inte i något annat sammanhang.


Gällande fotografering av era barn av vår personal får det ej utföras utan skriftligt samtycke av vårdnadshavarna. Om fotona eventuellt ska publiceras på något sätt kräver det ytterligare ett skriftligt samtycke.


Vi förvarar era personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Huvudmannen för Fritidshemmet Villan ansvarar för personuppgifterna.


Då vi inte längre behöver era personuppgifter raderas dessa i överenskommelse med Utbildningsförvaltningen, Stockholm Stad.

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår dataskyddspolicy så får du höra av dig till huvudmannen antingen genom mejl eller via telefon alternativt till Dataskyddsmyndigheten.


Ansvarig huvudman Jesper Holzer